Pēdējos gados mēs piedzīvojam būtiskas pārmaiņas gan ekonomikā, gan organizāciju pārvaldībā, gan izmantotajos darba paņēmienos un metodēs. No vienas puses, globalizācija rada iespējas, no citas – draudus, kas spiež uzņēmējus meklēt veidus konkurētspējas saglabāšanai. Mainās ne tikai organizāciju pārvaldības modeļi un darba paņēmieni, mainās arī klientu uztvere par to, kas ir kvalitāte, mainās darbinieku vēlmes un prasības, palielinās spiediens no sabiedrības puses, ieskaitot valsts pārvaldi. Informācijas aprite notiek ievērojami ātrāk, palielinās vispārējais informācijas apjoms, tāpat arī ievērojami lielāki ir draudi informācijas drošībai un ticamībai.


Konferencē pētīsim pasaules tendences un to ietekmi uz organizācijām, uzzināsim organizāciju pieredzi inovāciju izmantošanā, uzklausīsim, kā notiek pārmaiņu vajadzības apzināšana un vadība, diskutēsim par pieeju risku vadībā un ieinteresēto pušu interešu vadībā, runāsim par pamatiem organizācijas veiksmīgai darbībai.


2017.gada 28.un 29.aprīlī Latvijas Kvalitātes biedrības rīkotajā starptautiskajā kvalitātes konferencē meklēsim atbildes uz minētajiem jautājumiem. Konferencē ar savu pieredzi dalīsies gan Latvijas, gan citu valstu organizāciju vadītāji un profesionāļi.

-Dzintars Putnis
Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs

dzintars_putnis

KONFERENCES ĢENERĀLSPONSORS

Bureau Veritas Latvia

Bureau Veritas Latvia